مدیریت موجودی

کنترل و مدیریت موجودی

 

منابع

- اصول برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها ، حاج شیرمحمدی ، ارکان دانش

- برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی ها، فاطمی قمی، انتشارات امیرکبیر

اصول برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی‌ها ، رزمی و لطفی ، انتشارات دانشگاه تهران

Inventory Control and Management, Donald Waters, 2003

 

موضوعات پیشنهادی برای تحقیق

(دانشجویان گرامی می‌توانند موضوعاتی خارج از این فهرست را نیز با هماهنگی انتخاب نمایند)

= نقش تجارت الكترونيك در مدیریت موجودی

= مدل‌های تحقیق در عملیات (OR) در مدیریت موجودی

= استفاده از RFID در مدیریت موجودی

= تکنولوژی‌های جدید در مدیریت موجودی

= همکاری در زنجیره تأمین

= برون سپاری مدیریت موجودی در زنجیره تأمین

= مدیریت موجودی در زنجیره تأمین سبز

= مدیریت موجودی در زنجیره تأمین معکوس (پس‌رو)

= تفکر سیستمی در مدیریت موجودی

= شبیه سازی در مدیریت موجودی

 VMI

 CPFR

 Inventory management best practices

 

 نمرات

تکلیفها                                                               2 تا 4 نمره

میان ترم     4 تا 7 نمره

پایان ترم                                                             7 تا 10 نمره

تحقیق درباره یکی از موضوعات روز و ارائه در کلاس        3 تا 4 نمره (علاوه بر 20)

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم بهمن 1392ساعت 16:34  توسط م. موبد  | 

جزوه - بخش دوم

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391ساعت 14:49  توسط م. موبد  | 

جزوه - بخش اول

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391ساعت 14:25  توسط م. موبد  |