مدیریت موجودی

موضوعات پیشنهادی برای تحقیق

 

= نقش تجارت الكترونيك در مدیریت موجودی

= مدل‌های تحقیق در عملیات (OR) در مدیریت موجودی

= استفاده از RFID در مدیریت موجودی

= تکنولوژی‌های جدید در مدیریت موجودی

= همکاری در زنجیره تأمین

= برون سپاری مدیریت موجودی در زنجیره تأمین

= مدیریت موجودی در زنجیره تأمین سبز

= مدیریت موجودی در زنجیره تأمین معکوس (پس‌رو)

= تفکر سیستمی در مدیریت موجودی

= شبیه سازی در مدیریت موجودی

 VMI

 CPFR

 Inventory management best practices

 

 


(دانشجویان گرامی می‌توانند موضوعاتی خارج از این فهرست را نیز با هماهنگی انتخاب نمایند)

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 20:6  توسط م. موبد  | 

منابع

 

- اصول برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها ، حاج شیرمحمدی ، ارکان دانش

- برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی ها، فاطمی قمی، انتشارات امیرکبیر

اصول برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی‌ها ، رزمی و لطفی ، انتشارات دانشگاه تهران

Inventory Control and Management, Donald Waters, 2003

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 20:5  توسط م. موبد  | 

مطالب قدیمی‌تر